MONITOR CULTURAL * on-line

~Dan Brudaşcu: „Adevăraţii ambasadori ai culturii româneşti“

Am mai spus şi cu alte prilejuri că, din păcate, cu foarte puţine excepţii, acţiunile mari de promovare a culturii şi spiritualităţii româneşti peste hotare nu sunt realizate de instituţii abilitate ale statului român sau de diplomaţi de profesie, ci de o serie de intelectuali de marcă, de origine română, reprezentanţii comunităţii române din diaspora. Între cei mai harnici şi mai plini de har sunt, în opinia noastră, Lucian HETCO din Germania, Ioan MICLĂU şi George ROCA din Australia, Alexandru CETĂŢEANU, Ligya DIACONESCU şi George FILIP din Canada şi, în mod deosebit, părintele prof. univ. dr. Theodor DAMIAN, directorul Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York.

Despre distinsul teolog, poet şi om de cultură Theodor DAMIAN şi despre luminătoarele lui fapte de cultură am mai avut prilejul de a vorbi, nu doar spre a semnala excelenta revistă „Lumină Lină – Gracious Light”, dar şi despre unele din manifestările cultural-literare şi ştiinţifice excepţionale pe care le iniţiază sau organizează, an de an, în marea metropolă nord americană. Una dintre aceste manifestări o reprezintă simpozioanele ecumenice teologice iniţiate şi organizate de institut, care, în 6 decembrie 2008 a avut cea de-a XVI-a ediţie, iar ca temă: Cultele şi cultura: rădăcinile transcendente ale civilizaţiei umane.

Acest eveniment ştiinţific şi teologic deosebit de important s-a desfăşurat în cadrul Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, având ca participanţi cunoscuţi cercetători, teologi şi universitari atât din SUA, cât şi din România. La deschiderea lucrărilor a participat Înalt Preasfinţia Sa dr. Nicolae Condrea, arhiepiscopul ortodox român pentru SUA şi Canada, care a binecuvântat lucrările şi pe participanţi şi a subliniat importanţa pe care o conferă Biserica Ortodoxă Română unor astfel de evenimente ziditoare de cultură. Mai trebuie subliniat încă un element important şi anume acela că au susţinut comunicări nu numai reprezentanţi ai credinţei ortodoxe, ci şi ai altor culte, asigurând astfel caracterul ecumenic şi al celei de-a XVI-a ediţii a simpozionului.

Prea Cucernicul părinte George ALEXE a conferenţiat despre Originea tracă a muzicii sacre bizantine şi româneşti, subliniind astfel legăturile multiseculare existente între spiritualitatea românească şi cea bizantină ilustrată prin muzică. Exegetul afirmă că „originea tracă a muzicii sacre bizantine şi româneşti este dovedită de străvechea structură modală a acesteia”. El mai afirmă totodată că „traco-bizantinii, la fel ca traco-dacii şi toţi tracii din Europa şi Asia Minor au fost romanizaţi şi creştinaţi în aceste vremuri apostolice şi patristice”, iar „moştenirea lor muzicală comună o reprezintă muzica bizantină sacră”.

În finalul cuvântării prezentate, George ALEXE subliniază: că „nu este greşit să afirmi – cred eu – că acelaşi sistem modal trac a fost  şi modelul muzical al muzicii sacre bizantine, cât şi al celei gregoriene. În acest caz, sistemul modal trac, atât al muzicii sacre bizantine, cât şi al celei gregoriene, ar trebui reconsiderat ca o adevărată punte între romanitatea Răsăriteană şi cea apuseană”.

„În ce-i priveşte pe români, muzica sacră bizantină înrădăcinată etnic în originea sa tracă, este parte ontologică a etnogenezei lor traco-romano-creştine”.

La rândul său, Richard GRALLO, profesor asociat de psihologie aplicată la Colegiul Metropolitan din New York şi un constant colaborator al comunităţii cultural-ştiinţifice româneşti din SUA, a vorbit despre: interogaţia ca proces cognitiv: implicaţii pentru învăţământ şi cultură. Pornind de la cele mai recente cercetări ştiinţifice de strictă specialitate, autorul aduce clarificări importante, inclusiv în ceea ce priveşte unele din „funcţiile întrebărilor şi introspecşiilor”, dar şi legate de „implicarea acestora pentru învăţarea individuală”, fără a scăpa din vedere „aspectele definitorii ale contextului social al învăţării”.

Prof. dr. Mircea ITU de la Universitatea din Bucureşti, decan al Şcolii de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii Spiru Haret , cu studii în India şi un doctorat luat la Universitatea Sorbona, a vorbit despre: Mircea Eliade – despre conceptul istoriei religiilor. Universitarul român, la ora actuală unul dintre cei mai mari specialişti europeni în studii hindice, valorifică, în afară de opera lui Mircea Eliade, şi cele mai recente studii consacrate filzofului român, atât pe continentul european, cât şi în SUA. Comunicarea sa subliniază meritele deosebite ale abordării comparatiste a subiectului şi subliniază contribuţiile majore pe care şi le-a adus Eliade, ca profund şi original hermeneut, în domenii ca: istoria religiilor, credinţelor şi ideilor religioase, a religiilor şi filosofiilor orientale, mitologiei, cosmologiei, simbolisticii, metafizicii, hermeneuticii, al chimiei, şamanismului, yogăi, tantrei, filosofiei indiene şi multe altele.

Iniţiatorul şi coordonatorul simpozionului, prof. univ. dr. Theodor Damian şi-a intitulat comunicarea: „Semne culturale şi spirituale ale Timpului: cu sau fără modernism”. Comunicarea este extrem de incitantă prin unghiurile de analiză pe care le propune, ca şi prin interpretările pe care le dă unor noţiuni şi concepte. Şi prin acest text, părintele  Theodor Damian se dovedeşte a fi unul dintre cei  mai de seamă teologi şi cărturari ortodocşi români de pretutindeni din cadrul  Bisericii Ortodoxe Române, posesor al unei solide culturi, capabil să perceapă şi să explice cele mai recente şi mai complexe fenomene apărute în gândirea teologică contemporană.

Tânărul universitar bucureştean George R. LĂZĂROIU, tot de la Universitatea Spiru Haret, s-a oprit asupra noţiunii lui Wittgenstein privind statutul factologic al limbajului religios.

Arhitectul Livio DIMITRIU, fondatorul şi preşedintele Institutului de studii urbane şi arhitecturale New York şi profesor de arhitectură la Institutul Pratt din acelaşi oraş încearcă să descifreze „Structura crucii: tectonica simbolului”, cu referire la monumentul funerar dedicat eroului militar Gh. MILITARU, rănit grav în timpul sângeroaselor lupte din octombrie 1944 la Oarba de Mureş. Autorul evocă cu multă sensibilitate, dar şi obiectivitate faptele de arme şi curajul excepţional ale acestui erou militar, care îţi doarme somnul de veci în cimitirul Ghencea militar din Bucureşti. Sunt oferite, totodată, şi câteva informaţii succinte legate de viaţa şi activitatea fiicei eroului, binecunoscuta poetă şi scriitoarea Doina URICARIU.

Paul Joseph La CHANCE este profesor de teologie la Colegiul Sf. Elisabeta din New Jersey şi a fost prezent la simpozion cu o comunicare cu tema: „Apusul lui Dumnezeu: Voegelin şi Lonergan – cu privire la înţelesul constitutiv”. Conferenţiarul aduce substanţiale clarificări cu privire la opera celor doi gânditori, făcând astfel mai accesibilă gândirea teologică a acestora.

Tânăra universitară Alina FELD, profesor de filozofie al Universităţii Hofstra ne propune câteva argumentate „Reflecţii asupra renaşterii spirituale în România post-comunistă”. Am citit cu deosebit interes prelegerea distinsei cercetătoare reţinând în mod deosebit încercarea ei de a  introduce concepte şi noţiuni specifice culturii şi spiritualităţii româneşti, într-un context filosofic şi teologic mai amplu, scoţând în evidenţă şi contribuţia unor înaintaşi, ca Eliade, Cioran sau D. Stăniloaie.

Ultima comunicare din recentul volum consacrat celei de-a XVI-a ediţie a Simpozionului e semnat de doamna Viorica COLPACI şi este consacrată Esteticii artei sacre bizantine.

Recentul volum, care cuprinde versiunea engleză a acestor comunicări ştiinţifice, prezentate succint de noi în textul de faţă, este cu atât mai important, cu cât dă posibilitatea celor prezenţi să-şi facă cunoscut punctul de vedere în medii culturale, academice şi universitare de pe continentul nord-american şi din întreaga lume.

Prin această nouă lucrare Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi preşedintele său preot prof. univ. dr. Theodor DAMIAN îşi consolidează şi mai mult renumele şi prestigiul de autentici ambasadori ai culturii şi spiritualităţii româneşti în lume.

DAN BRUDAŞCU

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s