MONITOR CULTURAL * on-line

~Cornliu Stoica: „Vasile Pop, un maestru al compoziţiei“ (Expoziţia Vama Timpului)

Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi a propus în luna noiembrie a.c. o întâlnire cu creaţia lui Vasile Pop (n. 15 ianuarie 1935), pictor clujean mai puţin cunoscut în arealul de la Dunărea de Jos, dar cu atât mai interesant, fiindcă iubitorii de artă au marele privilegiu de a descoperi şi cunoaşte pe unul dintre reprezentanţii de frunte ai picturii româneşti contemporane. Un număr mare de lucrări, 123, unele de dimensiuni monumentale, populează simezele tuturor sălilor de la parterul instituţiei, vorbind despre munca uriaşă şi dăruirea totală a acestui cavaler al penelului, despre preocupările sale de a sonda universul uman în complexitatea lui, de a găsi soluţii plastice care-l individualizează în contextul plasticii româneşti.

Selecţia făcută de artist pentru muzeul gălăţean cuprinde tablouri din ciclurile „Bufniţe”, „Muzicanţi”, „Ferestre”, „Măria Sa Horia”, „Atelier”, „Arlechini” şi „Ferestre”, toate reunite sub genericul „Vamă Timpului”. Un titlu metaforic, cu o încărcătură semantică relevantă. Frumoasă şi durabilă vamă dată de artist timpului prezent şi mai ales celui viitor printr-o operă în care palpitul vieţii pulsează în ritmurile eternităţii.

Artist interiorizat, reflexiv, credincios figurativului, Vasile Pop pictează cu un respect aproape clasic pentru desen şi culoare, pentru formă şi volumetrie, dar nu rămâne un tradiţionalist, viziunile lui, soluţiile plastice adoptate, modul de organizare a spaţiului plastic sunt ale unui modern, ale unui pictor care a asimilat profund lecţia înaintaşilor şi care ştie să aduage sânge proaspăt pentru înnoirea artei. Imaginile din pânzele lui reţin prin claritatea şi monumentalitatea lor, prin desfăşurarea narativă a formelor, prin coloristica de o mare sobrietate, aproape austeră, predominată de griuri, brunuri, ocruri şi umbră arsă. Preferând ca gen compoziţia cu multe personaje, artistul este un arhitect impecabil, un constructor care lucrează la edificiul fiecărui tablou cu răbdare, atent la detalii, dar şi la ansamblu. Vigoarea şi robusteţea sa fizică şi spirituală le imprimă şi personajelor plăsmuite, înfăţişate în situaţii şi atitudini dintre cele mai diferite, în scene de muncă sau de relaxare, învârtind hora, cântând la instrumente muzicale, agitându-se în târguri, poyând în atelierul unui pictor, dar şi în clipe de rugăciune, de intimitate familială, îmbrăţişându-şi şi mângâindu-şi pruncii.

Femeia în nuditatea trupului ei sau acoperită parţial de voaluri transparente, pictată în interioare sau în plin peisaj, populează numeroase tablouri, unele cu semnificaţie alegorică, aşa cum sunt cele din ciclul autumnal, altele evocând scene biblice şi secvenţe lumeşti ce nu depăşesc limitele firescului şi obişnuitului. Motivul bufniţei şi cel al ferestrei, al studioului de creaţie, al muzicanţilor şi al lumii circului devin simboluri ale înţelepciunii şi al stării de veghe permanentă, ale cunoaşterii şi perenităţii artei, ale suferinţei dincolo de aparenţe. Aspecte ale gospodăriei ţărăneşti din Ardeal, cu acareturi şi interioare specifice, cu oameni aşezaţi şi cumpătaţi aduc în prim plan lumina unui ţinut de o deosebită frumuseţe al României, a unei lumi ce vine din adâncurile milenare ale istoriei. Tripticuri monumentale, alături de altele de dimensiuni medii şi miniaturale, dezvoltă subiecte reprezentate ca în iconografia bisericească, în compoziţii de sine-stătătoare sau alcătuite secvenţial, prin suprapuneri succesive pe verticală, sau prin figurarea în planul de sus, pe orizontală, a unor personaje ce au adesea înfăţişări serafice. Multele autoportrete din tablourile ce depăşesc sfera unui simplu portret, asociate cu lucrările axate pe tema atelierului artistului şi a actului de creaţie, vorbesc nu numai de felul cum pictorul şi-a sondat propria psihologie, propriul for lăuntric, dezvăluindu-şi căldura sufletească, bonomia, demnitatea şi înţelepciunea, ci şi de orizontul larg al creaţiei sale, de temeinicia cu care lucrează ca opera de artă să reziste la devoraţiunile nemiloase ale timpului. În structura compoziţională a unor ansambluri, artistul intervine cu alte structuri diferit paginate, cu împărţirea suprafeţei plastice în pătrate şi dreptunghiuri, cu plasarea peste imaginile figurate a unui fel de plase liniare sau descriind geometrii insolite. Tablourile se încarcă de noi sensuri, capacitatea lor narativă sporeşte.

Există în pânzele lui Vasile Pop, indiferent de motivul pe care-l abordează, o atmosferă de mister ce le conferă acestora o „aureolă aproape liturgică”, după cum observa scriitorul Horia Bădescu în textul său din catalog, intitulat „Regele Mag”. Pictorul clujean, cu o prestaţie profesională impresionantă (peste 25 de expoziţii personale în ţară şi în străinătate, numeroase participări la manifestrări naţionale şi internaţionale, deţinător al mai multor premii, cu lucrări în colecţii de stat şi particulare din Anglia, Austria, Australia, Belgia, Canada, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Olanda, Romînia, Spania, S.U.A., Ungaria), este un artist de primă mărime a ţării, iar confruntarea cu opera sa într-o expoziţie de asemenea anvergură, nu poate decât să bucure, să ne dea sentimentul că am descoperit un creator fecund, cu un discurs plastic original, robust, demn de a fi cunoscut în toată complexitatea personalităţii şi operei sale.

Şi fiindcă maestrul de la Cluj a fost cel care i-a îndrumat primii paşi în artă pictorului gălăţean Neluş Oană, stabilit din 1989 în Australia, la Melbourne, acesta, drept recunoştinţă, împreună cu sora sa, avocata Violeta Oană, au sponsorizat editarea unui catalog cu toate lucrările expuse la Galaţi, un adevărat album de artă tipărit în condiţii grafice foarte bune şi care face cinste Muzeului de Artă Vizuală.

CORNELIU STOICA

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s