MONITOR CULTURAL * on-line

~Aniversarea a 130 de ani – Biblioteca Centrala Pedagogică (1880-2010)

Pe 8 decembrie 2010, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, important lăcaş al cărţilor şi spaţiu al spiritualităţii şi multiculturalităţii, a sărbătorit 130 de ani de existenţă şi de activitate în slujba învăţământului românesc, a educaţiei şi culturii, prilej cu care au fost marcate şi alte câteva evenimente importante pentru Bibliotecă: 100 de ani de existenţă a Muzeului Pedagogic – singurul de acest fel din ţară, 130 de ani de prietenie româno-americană şi 10 ani de desfăşurare a Programului „American Corner” în lume, 10 ani de existenţă a „Bibliotecii Indiene” şi o jumătate de veac de activitate a Bibliotecii Pedagogice în vila – monument de arhitectură a ilustrului avocat Istrate Micescu.

La eveniment au luat parte reprezentanţi a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, reprezentanţi ai ambasadelor SUA şi Indiei, invitaţi din partea unor instituţii importante din domeniile culturii, educaţiei şi cercetării, organizaţii nonguvernamentale, directori ale unor importante biblioteci, edituri, profesori, elevi, studenţi, bibliotecari ai caselor corpului didactic din Bucureşti şi din provincie, artişti, reprezentanţi ai mass-mediei s.a. Partenerii şi colaboratorii Bibliotecii Pedagogice şi-au oferit sprijinul făcând ca această aniversare să rămână una de neuitat.

Sala de documentare „Istrate Micescu”, cândva bibliotecă personală a eminentului avocat, şi-a primit oaspeţii cu generozitate, într-o atmosferă caldă, plină de pace şi lumină creatoare. Chipurile marilor pedagogi români şi ale personalităţilor de seamă ai culturii româneşti şi universale, adunate într-o expoziţie, s-au însufleţit preţ de câteva ore, parcă dorind să iasă din ramă pentru a fi părtaşi la bucuria aniversării. Şi nu puţine nume fost-au: Onisifor Ghibu, Spiru Haret, Dimitrie Gusti, Al. Odobescu, Grigore Tocilescu, Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Ion Creangă, George Coşbuc, Lucian Blaga, Nicolae Labiş, Magda Isanos, Ioan Jinga, Artur Silvestri, Mircea Eliade, Amita Bhose şi R. Tagore, alături de J. Gutenberg, Walt Whitman, E.M. Hemingway, Ezra Pound, W. Shakespeare şi Sir Walter Scott, Baudelaire, Victor Hugo, Cervantes, F. Dostoievski, Tolstoi, Shiller, Mahatma Gandhi, şi, nu în ultimul rând, Istrate Micescu şi I.C. Petrescu, mentorii acestui lăcaş al cărţilor, alături de mulţi, mulţi alţii… Programul evenimentului a cuprins cuvinte de salut şi omagii aduse Bibliotecii Pedagogice Naţionale şi oamenilor săi, comunicări ştiinţifice ale unor personalităţi din domeniile pedagogiei şi ştiinţelor educaţiei, expoziţii de carte (publicaţii editate de Biblioteca Pedagogică, cărţi din fondul Muzeului Pedagogic, manuale, albume ale Sălii „American Corner”), pictură şi sculptură ale unor artişti consacraţi, momente artistice cu artişti români şi străini.

Conf. univ. dr. Gheorghe Felea, consilier în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a transmis mesajul de salut al domnului ministru Daniel Petru Funeriu şi al colegilor prezenţi la eveniment. Domnia sa a făcut o trecere în revistă a realizărilor Bibliotecii Pedagogice Naţionale, prezentând-o din perspectiva văzută în calitate de reprezentant al unei autorităţi, de cititor fidel, dar şi de dascăl. Nu au fost omise nici momentele dificile parcurse de Biblioteca Pedagogică când era la un pas să fie scoasă în stradă, din lipsa unei soluţii de rezolvare a problemei sediului. Domnul Gheorghe Felea a urat bibliotecarilor multe realizări, iar Bibliotecii Pedagogice viaţă lungă să-şi poată duce mai departe misiunea pe care o are de îndeplinit.

Dr. Mircea Regneală, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România şi profesor la Catedra de Biblioteconomie a Universităţii din Bucureşti, a omagiat, la rândul său, realizările Bibliotecii Pedagogice şi ale slujitorilor ei, oferind, în semn de preţuire, o diplomă de excelenţă pentru contribuţia acestei instituţii la dezvoltarea biblioteconomiei româneşti. În cuvântul de încheiere, domnia sa a ţinut să precizeze că a fi bibliotecar este „o profesie care trebuie învăţată”, care implică răbdare, dăruire şi sacrificii. O altă diplomă a fost oferită Bibliotecii Pedagogice Naţionale din partea Academiei DacoRomâne, de către preşedintele Geo Stroe, pentru promovarea valorilor temporale dacoromâneşti.

Doamna Julie O’Reagan, ataşat cultural al Ambasadei SUA, a vorbit despre cei 130 de ani de prietenie româno-americană şi despre contribuţia Bibliotecii Pedagogice Naţionale, la derularea proiectului „American Corner”, alături de alte biblioteci importante ale României, la promovarea valorilor culturii, civilizaţiei şi democraţiei şi la întărirea relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări. Domnul Nandkishore Pamwar, consul al Ambasada Indiei, a oferit o donaţie de carte „Bibliotecii Indiene”, care funcţionează din anul 2000 ca un segment separat în cadrul Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, şi ca un omagiu adus avocatului Istrate Micescu, mare admirator al Indiei.

Doamna sociolog Teodora Mîndru a evocat personalitatea celui care a fost autorul şi promotorul cultural Artur Silvestri, fondator al Asociaţiei Române pentru Patrimoniu, al proiectului Asociaţia „Biblioteci pentru Sate” şi al Editurii Carpathia Press, care a sprijinit enorm dezvoltarea bibliotecilor, care pentru el au însemnat întodeauna „casa mea” şi care nu putea lipsi într-un astfel de moment aniversar. Opera de mecenat a lui Artur Silvestri este astăzi dusă mai departe de preşedintele Asociaţiei Române pentru Patrimoniu şi soţia autorului, doamna Mariana Brăescu-Silvestri, alături de o echipă entuziastă de profesionişti, care au înţeles că „fapta culturală” este o datorie a fiecăruia dintre noi şi că urmând exemplul predecesorului îi cinstim memoria, făcându-l să rămână în eternitate.

Surpriza evenimentului a fost oferită de participarea domnului inginer Mihai Ghibu, fiul marelui pedagog Onisifor Ghibu şi a domnului Istrate Is. Micescu, fiul marelui avocat Istrate Micescu, care au adus mai aproape de cei prezenţi sufletele predecesorilor lor. Inginerul Mihai Ghibu a evocat, cu măiestria-i caracteristică spiritelor înalte, personalitatea celui care a fost „Pedagogul şi Omul Onisifor Ghibu”, dascăl, istoric şi academician, mare patriot şi militant pentru apărarea învăţământului românesc, format la renumita Şcoală „Gheorghe Lazăr”din Săliştea Sibiului. Fiul pedagogului a amintit şi de importanta donaţie de carte şi corespondenţa care au aparţinut familiei Ghibu şi care astăzi constituie „Fondul Ghibu” al Muzeului Pedagogic, precum şi despre volumele editate prin grija domniei sale.

La rândul său, Istrate Is. Micescu a adus dorit să aducă un omagiu tatălui său, Istrate N. Micescu, unul dintre cei mai remarcabili avocaţi în drept civil pe care i-a dat vreodată România, comparabil cu Nicolae Titulescu, pe care-l respecta enorm şi pe care l-a şi întrecut în nenumărate rânduri. Istrate Is. Micescu a menţionat că este proprietarul vremelnic al vilei de lângă Cişmigiu, unde educaţia şi justiţia îşi dau mâna, şi că vrea să respecte dorinţa tatălui său pentru care Biblioteca a fost întotdeauna un loc de alinare şi refugiu, care i-a oferit în nenumarate rânduri timp de reflecţie asupra vremelniciei vieţii şi a lucrurilor materiale. Pentru a fi în spiritul vremii, profesorul Paul Grigoriu, Societatea pentru Învăţătura Poporului Român, a punctat câteva aspecte importante din cariera profesorului de drept civil Istrate Micescu şi relaţia sa cu studenţii, oferind fiului o pictură a  vilei din Miceşti, proprietate a familiei Micescu.

În cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice, prof. univ. dr. Eugen Noveanu a prezentat lucrarea „Golgota istoriografiei pedagogice”, accentând importanţa pedagogiei ca ştiinţă care nu trebuie lăsată să dispară. Profesorul Eugen Noveanu a  subliniat colaborarea laborioasă pe care o are cu specialiştii din cadrul Bibliotecii Pedagogice Naţionale, menţionând câteva studii şi titluri ce urmează să ia lumina tiparului, între ele numărându-se „Dicţionarul pedagogilor români” şi „Bibliografia retrospectivă a periodicelor pedagogice”. Profesorul Mihai Răducanu, discipol şi colaborator al regretatului profesor şi pedagog Ioan Jinga, coleg al altor specialişti în pedagogie precum Ion Negreţ-Dobridor, Ioan Ovidiu Pânişoară, Nicolae Săcăliş, l-a evocat pe „Ştefan Bârsănescu, Profesorul”, care a fost comemorat chiar la Biblioteca Pedagogică. La finalul discursului său, Mihai Răducanu a ţinut să menţioneze faptul că pedagogia este o ştiinţă fundamentală pentru viitorul profesorului. Prof. univ. dr. Gabriel Albu a adus un emoţionant elogiu profesorilor, vorbind despre dimensiunile profesiei de dascăl, identitatea, rolul şi valoarea acestora pentru educaţie, pentru o societate bazată pe respectarea valorilor naţionale şi universale. Domnia s-a a donat Bibliotecii Pedagogice câteva lucrări importante din domeniul pedagogiei. Lectorul univ. dr. Ana Maria Botnaru a prezentat comunicarea „Elogiul cărţilor şi al bibliotecii în epoca televiziunii şi a internetului”, reliefând importanţa şi perenitatea cărţii indiferent pe ce suport s-ar afla şi rolul bibliotecii ca „templu al cunoaşterii”.

Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie din Bucureşti a prezentat omagiile sale, la ceas aniversar, Bibliotecii Pedagogice Naţionale, prin cuvântul doamnei director Crina Mihăilescu. Caldului omagiu i s-a alăturat doamna Letiţia Purdoiu, directorul Bibliotecii Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Dr. Elisabeta Negreanu, directorul Centrului Naţional Montessouri şi cercetător principal la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, s-a alăturat antevorbitorilor, urând cele mai alese gânduri Bibliotecii Pedagogice la cei 130 de ani de existenţă în slujba pedagogiei româneşti. Preşedintele Ligii de Cooperare Cultural-Ştiinţifică România-Franţa, Ion Marin Uţă, a adus calde urări din partea instituţiei pe care o reprezintă şi dorinţa de colaborare pe mai departe cu Biblioteca Pedagogică. În acelaşi spirit s-a adresat inginerul Nicolae Turliu, membru al Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român. Actriţa Doina Ghiţescu a ţinut să încheie într-o atmosferă spirituală, oferind Bibliotecii Pedagogice o cunună de brad adusă, făurită şi sfinţită în munţi, care să menţină spiritul înalt al acestei instituţii care şi-a scris deja o istorie.

Au fost decernate diplome de onoare oaspeţilor de seamă pentru contribuţia remarcabilă în slujba cercetării, învăţământului şi culturii, pentru sprijinul acordat dezvoltării instituţiei de bibliotecă şi a profesiei de bibliotecar, a promovării valorilor naţionale şi a dezvoltării relaţiilor cu alte culturi ale lumii. Au fost înmânate diplome de merit bibliotecarilor fideli profesiei lor şi artiştilor care şi-au adus contribuţia la organizarea acestui eveniment important pentru Biblioteca Pedagogică. Ca de fiecare dată, Asociaţia Română pentru Patrimoniu a oferit cu generozitate tuturor participanţilor un număr impresionant de volume din opera autorului Artur Silvestri, alături de alte publicaţii ale Bibliotecii Pedagogice Naţionale.

La aniversare au fost prezenţi, de asemenea, alţi colaboratori ai Bibliotecii Pedagogice şi reprezentanţi ai unor instituţii partenere: Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Metropolitană, Biblioteca Militară Naţională, Biblioteca ASE, „Tribuna Învăţământului”, Radio România Cultural, TVR Cultural, Universitatea Naţională de Apărare (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic), FICE România, Asociaţia „Cu noi nu eşti singur”, Societatea Minţii şi a Conştiinţei, Asociaţia Pro Bucureşti, Asociaţia Culturală „Iulia Hasdeu”, Asociaţia Profesorilor de Limbă Franceză, Grupul Editorial  Prior & Books, Editura Tempus DacoRomânia ComTerra, editurile Humanitas, Oscar Print, Herald, Paralela 45, Taj, Sapnaa, Detectiv s.a. Nenumărate şi emoţionante mesaje au sosit din întreaga ţară, din partea celor care au fost şi sunt alături  de BCP, aşa cum multora încă le place să numească Biblioteca Pedagogică Naţională.

Programul artistic a fost oferit de Wladimir Pesantez (Ecuador), realizator al emisiunii „America Latină se prezintă” (Radio România Muzical), Trupa de Teatru „Steaua Albastră” condusă de regizor şi profesor Maria Munteanu, studenţii anului II de la Secţia de Păpuşi & Marionete, sub îndrumarea lectorului univ. dr. Decebal Marin, Trestian Dumitrescu, elev la Liceul de Muzică “George Enescu”, şi Iulia Popescu, Liceul “Dante Alighieri”.

Atmosfera a căpătat un plus de culoare prin expoziţia în lemn şi bronz a sculptorului Constantin Sinescu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi prin icoanele pe sticlă ale talentaţilor membri ai Cercului de Pictură “Credinţă şi Culoare” de la Şcoala nr. 1 Chitila, coordonaţi de bibliotecar Mariana Badea şi profesor Ana Maria Pâslaru. Evenimentul s-a încheiat cu o masă festivă, în sunetul colindelor care au adus mai aproape lumina sărbătorilor de iarnă şi speranţa în bine.

 

 

CARMEN PESANTEZ, Director general

Biblioteca Pedagogică Naţională  „I.C. Petrescu”

 

 

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s