MONITOR CULTURAL * on-line

~Dan Brudaşcu: „Invitaţie pentru cunoaşterea poeziei şi spiritualităţii tunisiene“

Ion CRISTOFOR – este una dintre cele mai dinamice şi interesante prezenţe din lumea poeziei şi culturii clujene şi transilvane.

Doctor în filologie (din 2001) şi autor a numeroase volume de poezie, eseistică şi traduceri, Ion CRISTOFOR domină, de câţiva ani de zile – şi pe bună dreptate –, scena lirică clujeană unde l-au impus volume ca: „În odăile fulgerului” (1982), „Cina pe mare” (1988), „Marsyas”

(2001), „Sărbătoare la ospiciu” (2004), „O cuşcă pentru poet” (2007), respectiv „Angore et Taedio” (2009).

Ca exeget şi critic literar, autorul a mai semnat volumele: „Aron COTRUŞ exilatul” (1999) – în care valorifică editorial o parte din teza sa de doctorat, „Scriitori belgieni” (2000), „Lecţia tenebrelor” (2000), „Seneffe sau Vocaţia dialogului” (2002), „Scriitori din Ţara Sfântă”, vol. I-III (2000, 2002, 2004) – volum care îl consacră drept unul dintre cei mai pertinenţi observatori ai fenomenului literar din Israel, scoţând la lumină numeroase talente remarcabile din rândul scriitorilor israelieni de origine şi limbă română, „Memoria exilului românesc”, în colaborare cu poeta Maria PAL, o altă lucrare de referinţă în opinia noastră în  valorizarea operelor uitate sau neglijate ale autorilor de limbă română cu un destin aparte, obligaţi  de o istorie stupidă şi ostilă să-şi părăsească meleagurile natale, dar nu şi devoţiunea faţă de frumuseţea cuvântului scris.

Bibliografia scrierilor lui Ion CRISTOFOR cuprinde volume ca „Nicholas KALANOY sau Avatarii unui peregrin” (2003 şi 2005), „Aron COTRUŞ între revoltă şi rugăciune” (2003), „Amurgul zorilor – convorbiri cu M. GURMAN (2005), „Francofonie şi dialog” (2006), „Românitate şi exil” (2006), „Belgia sau regatul poeţilor”. (2007), „Oameni, gânduri şi cărţi” (2008).

Poetul a tradus, totodată, cu mult har şi pricepere, din limba franceză, o serie de nume remarcabile ale poeziei universale cum ar fi Philippe JONES, Paul EMOND, Alain PETRE, Alain JADOT, Liliane WOUTERS, Jean LOUVET, Takashi ARIMA, iar, recent, respectiv în 2010, a publicat volumul antologic „Poeţi din Tunisia”, care cuprinde poeme din creaţia a 33 dintre cei mai valoroşi poeţi contemporani ai acestei ţări. Antologia se deschide cu o prefaţă – eseu intitulată Tunisia – ţară a poeziei în care poetul traducător confirmă faptul că nu este doar un simplu degustător al frumosului liric, ci în primul rând un cunoscător al fenomenului cultural şi poetic din această ţară arabă.

Cu deosebită onestitate Ion CRISTOFOR îl avertizează pe eventualul său cititor că: „Am alcătuit aici o mică panoramă a poeţilor tunisieni de limbă franceză, selectând reprezentanţi ai diverselor generaţii literare. Tentaţi să dăm o imagine cât mai apropiată de spiritul Tunisiei profunde, am prezentat şi câţiva poeţi ce scriu exclusiv în dialectul tunisian al arabei….”

Într-un mesaj pe care ni-l adresează Excelenţa Sa doamna Saloua BAHRI, Ambasadoarea Republicii Tunisiene la Bucureşti, se arată faptul că: „Tunisia a contribuit de-a lungul întregii sale istorii prin oamenii săi de litere şi de cultură, prin poeţii şi scriitorii săi la îmbogăţirea culturii universale şi a fost mereu un partener activ în răspândirea principiilor şi idealurilor universale, militând în favoarea adoptării lor scară largă, precum şi apărării lor ca soclu de valori şi idealuri comune care unesc toate fiinţele umane”.

Această antologie este remarcabilă şi datorită faptului că, în cazul fiecăruia dintre poeţi, traducătorul ne oferă succinte informaţii bio-bibliografice, insistând îndeosebi pe evidenţierea activităţilor poetice şi literare şi pe enumerarea celor mai importante volume de poezie şi literatură publicate şi semnate de aceştia.

Aşadar, Ion CRISTOFOR oferă cititorului interesat date şi informaţii pertinente care să-l apropie şi mai mult de înţelesul nu odată abscons al semnificaţiilor şi valenţelor estetico-literare ale textelor poetice selectate, traduse şi incluse în corpusul acestui volum.

Aşa cum ne avertizează, de altfel, autorul traducător, cel ce se va aventura la lectura acestei antologii va descoperi un univers poetic cu voci puternice, distincte şi pline de originalitate, de prospeţime şi vigoare. Un astfel de volum, oarecum în premieră în peisajul cultural clujean şi românesc era extrem de necesar deoarece, aşa cum subliniază distinsul ambasador tunisian: „Tensiunile şi divergenţele pe care le cunoaşte azi lumea impun revenirea la aceleaşi principii şi idealuri pentru a le pune cât mai bine în slujba înţelegerii dintre popoare şi a construi punţi  de comunicare şi de complementaritate între culturi şi civilizaţii, pentru a întări spiritul de concordie şi a mobiliza forţele binelui peste tot în lume în spiritul cooperării şi solidarităţii între Naţiuni”.

Tot înaltul diplomat tunisian este de părere că aceasta este de fapt semnificaţia operei domnului Ion CRISTOFOR în favoarea apropierii dintre culturi şi a unei mai bune cunoaşteri a Tunisiei în rândul poporului român cunoscut pentru nivelul său intelectual ridicat.

Ca unul care am acordat la rândul meu atenţie creaţiei poetice a spaţiului arab[1], inclusiv a celui tunisian, pot spune că ne aflăm în faţa unei lucrări cu totul remarcabile, atât în ceea ce priveşte selecţia autorilor incluşi, cât mai ales a calităţii excepţionale a traducerii în limba română a acestor poeme. Cu multă pricepere şi har, Ion CRISTOFOR găseşte întotdeauna echivalentele cele mai fericite sub aspect estetico-literar, traducerea lui nefiind cu nimic inferioară originalului franţuzesc pe care l-a folosit. Îmi este greu, pentru ilustrare, să mă opresc la un singur exemplu, pentru că fiecare dintre poeme dovedeşte că ne aflăm nu numai în faţa unui excepţional traducător, dar şi a unui greu de egalat cunoscător al posibilităţilor de expresie lirică şi plastică ale limbii române. Credem că, prin astfel de lucrări, asemenea antologiei poetului Ion CRISTOFOR – Poeţi din Tunisia – se oferă iubitorului de poezie, mai ales acum, în preajma Zilei Mondiale a Poeziei, o şansă în plus de cunoaştere a temperaturii actului poetic contemporan pe diverse paralele şi meridiane ale lumii contemporane.

Ne însuşim aşadar întru-totul opinia Excelenţei Sale, doamna Ambasador Saloua BAHRI, exprimată mai sus, şi am convingerea că recenta antologie a lui Ion CRISTOFOR va „face mai cunoscută cultura tunisiană în România” şi va reprezenta semnul respectului pe care îl nutrim pentru această ţară şi poporul ei cu prilejul Sărbătorii zilei sale naţionale, care marchează celebrarea independenţei Tunisiei, proclamată la 20 martie 1956.

DAN BRUDAŞCU


[1] Vezi, în acest sens, volumele mele: Pagini din poezia universală, Cluj-Napoca, Editura Sedan, 1999, Meridiane lirice, Cluj-Napoca, Editura Sedan, 2000, dar mai ales volumul antologic Pagini din poezia arabă, Cluj-Napoca, Eeditura Sedan, 2002.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s