MONITOR CULTURAL * on-line

~Cornel Galben: „Centenar Ioan Grigoriu“

Fiul comerciantului Măgărdici Grigoriu şi al Aureliei (n. Dima) s-a născut la Bacău şi a copilărit pe fosta stradă Armenească, într-o casă ce dăinuie şi azi, construită în 1904 de tatăl său şi frecventată de-a lungul timpului de importante personalităţi ale spiritualităţii băcăuane şi nu numai. Urmează studiile secundare în oraşul natal, după care se înscrie la Liceul „Ferdinand I“, ale cărui cursuri le absolvă în 1928. Are preocupări literare încă de pe băncile liceului, în anii 1926 şi 1928 obţinând premiile II şi, respectiv, I la concursul pe ţară al Societăţii Ştiinţifice Literare „Tinerimea Română“. Sprijinit de părinţi, în perioada 1928-1933 studiază în Franţa, urmând în paralel cursurile Facultăţii de Istorie-Geografie şi pe cele ale Facultăţii de Litere, secţia franceză, din cadrul Universităţii Sorbona. Îşi definitivează apoi studiile în ţară, în 1936 luându-şi licenţa în filologie modernă la Facultatea de Litere şi Filozofie din Iaşi, cu calificativul „cum laude“, iar un an mai târziu absolvind şi Seminarul Pedagogic Universitar, lucrarea sa „L’actualité de Voltaire” fiind notată cu 10. Tot în 1937 se clasează primul pe ţară la examenul de capacitate pentru profesorii secundari, fiind numit profesor suplinitor de franceză la Liceul Comercial din Bacău. După un an a devenit profesor titular provizoriu la aceeaşi instituţie, iar de la 1 aprilie 1942, profesor titular definitiv. La 1 septembrie 1946 s-a transferat la Liceul de Băieţi Nr. 1, unde va activa până în 1963, când devine lector la Institutul Pedagogic din Bacău. Între anii 1948 şi 1953 a fost directorul liceului, încă din primul an deschizând internatul acestuia pentru fiii de ţărani şi sprijind, prin îndrumări permanente şi confecţionarea de material intuitiv, activitatea Şcolii Elementare din Secuieni. Ca responsabil al cursurilor pentru pregătirea ofiţerilor, organizate de Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Învăţământului, apoi ca director al primei Şcoli Serale de Ofiţeri, a îndrumat instruirea acestor cadre mai mulţi ani. Preocupat în permanenţă de modernizarea învăţământului a folosit pentru prima oară magnetofonul la ore, cercetările efectuate cu acest prilej făcând obiectul unor comunicări în cadrul cercului pedagogic de specialitate. Pentru uzul cadrelor didactice a tradus, de asemenea, fragmente din „Metodica limbii franceze” de Andrievskaia şi Mihailova, în perioada când la noi nu exista un astfel de manual. În cadrul Institutului Pedagogic, pe lângă activitatea de la cursuri şi seminarii, a îndrumat studenţii să folosească bibliografia de specialitate în limba franceză şi a iniţiat schimburi de experienţă cu lectori de la Braşov şi Iaşi, utilizând filme comentate, material bibliografic francez şi alte metode ce au revigorat cercurile ştiinţifice şi activitatea catedrei. S-a implicat, totodată, în munca obştească, sprijinind activitatea de alfabetizare şi activând în tot felul de comitete, fiind, între altele, preşedinte de sindicat şi al Comisiei de judecată de la Institutul Pedagogic, membru al Comitetului Orăşenesc al ARLUS şi al Comitetului de Cultură şi Artă, director al cursurilor de limbi străine din cadrul Universităţii Populare. ca unul ce în tinereţe scrisese poezie, nuvele şi un început de roman, a frecventat întrunirile Cenaclului literar „George Bacovia“, susţinând conferinţe şi referate. A debutat, de altfel, încă din 1928, când în revista „Încercări” a publicat articole despre Grigore Haralambie Grandea şi Radu Porumbaru. Ca student, în 1936 a colaborat cu profesorul universitar  N. Şerban la redactarea manualului de curs secundar „Histoire de la littérature française, XVIII-éme siécle”, publié d’aprés les notes prises au cours par I. Grigoriu, Iassy. S-a numărat, de asemenea, printre colaboratorii ziarului Curentul Bacăului, iar în perioada 1939-1940 a fost redactor responsabil al revistei Pătrat, fondată împreună cu Andrei Mocanu, Th. Fecioru şi Dumitru Alistar, oferind propria casă drept sediu al redacţiei şi administraţiei. Ca şi în publicaţia liceului, aici dă tiparului ştiri, note, articole, recenzii şi cronici, atât cu numele său, cât şi cu pseudonimele Ion Roată şi AMYD, semnătura sa mai fiind întâlnită în paginile revistelor Zorile (1947), Ateneu şi Revista de pedagogie. Pentru noua serie a revistei băcăuane de cultură traduce din Guy Erisman, Bernard Malamud, Marco Antonio Montez de Oca, Mateja Matevski, Emmanuel Robles şi din poeţii iranieni contemporani Ahmadi, Châmlou, Khânlari şi Nima, scrie despre sonetele lui Michelangelo şi romanele lui Saul Below, comentează cărţi, publică fragmente din comunicările susţinute în cadrul Societăţilor de Ştiinţe Istorice şi de Ştiinţe Filologice. Editorial debutează în 1967, când a publicat, împreună cu Petre Popescu şi Dumitru Zaharia, Monografia Liceului „G. Bacovia“. 100 de ani de la înfiinţare 1867-1967. În 1965 editează, sub egida Institutului Pedagogic Bacău, culegerea de texte de limba franceză pentru anul II – Choix de textes. Moyen Age et Renaissance  –, urmată pestre trei ani de o culegere similară pentru anul III: Choix de textes. Le XX-éme siécles. În manuscris au rămas, totodată, monografia „Bacăul de ieri şi de azi” şi lucrarea „Poezia lui I. Budu”, scriitor băcăuan, care ar trebui valorificate, cu atât mai mult cu cât ele au fost deseori citate, fără însă a ajunge şi la îndemâna cititorilor interesaţi de trecutul Bacăului. Distins în 1967 cu Medalia Muncii, remarcabilul profesor, pensionat în 1972, dar activ până în ultima clipă a vieţii, rămâne în istoria învăţământului băcăuan ca un eminent dascăl de franceză, dar şi ca un om de cultură erudit, ce a lăsat moştenire o bibliotecă franceză impresionantă prin numărul volumelor şi valoarea ediţiilor princeps, precum şi o serie de discipoli ce fac cinste şcolii de pe aceste meleaguri.

CORNEL GALBEN

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s