MONITOR CULTURAL * on-line

~Cezarina Adamescu: „Cetatea celor patru anotimpuri şi străjerii ei de astăzi – Cetatea lui Bucur la un an de la apariţie“

Douăsprezece sunt numerele Cetăţii lui Bucur. Douăsprezece seminţiile lui Avraam. Doisprezece apostoli. Douăsprezece luni are anul. Luni rodnice, pline de miez, de înţeles, de trudă harică, de a ridica din cuvinte alese, un edificiu unde  îşi găseşte, fiecare, un loc privilegiat. Egali între egali, de aceeaşi înălţime spirituală. Între zidurile Cetăţii,  nu încap disproporţiile.

Cetatea lui Bucur – o revistă on-line, editată de Liga Scriitorilor din România, filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu. Al cărei preşedinte fondator a fost  şi a rămas pentru toţi, Prof. Dr. Artur Silvestri.

Cetatea lui Bucur – un vis împlinit, dincolo de  orice speranţă. Dincolo de norii întunecaţi care s-au abătut la un moment dat. A învins furtunile şi s-a înălţat înspre Lumină. Ca un turn de veghere s-a înălţat pe culmile zărilor.

Cetatea lui Bucur – o datorie împlinită, devenită o necesitate.

Şi aşa cum legendarul  Bucur a adunat în jurul său, oameni de toate neamurile şi condiţiile, Cetatea lui Bucur, a polarizat zeci de nume cunoscute şi mai puţin cunoscute în cultura românească de pretutindeni. Ca să înalţe Mândră Cetate.

Cetatea lui Bucur – o ctitorie de Lumină. O ctitorie din cuvinte.  În care poţi să te regăseşti, în care poţi să te odihneşti,  să-ţi afli un ceas de relaxare, de bucurie lăuntrică.

Cetatea lui Bucur – cetate a românismului, a datinilor şi obiceiurilor, a Istoriei scrise şi a celei trăite. O istorie în plină desfăşurare. O istorie a culturii şi civilizaţiei româneşti, dusă dincolo de fruntarii.

O Cetate deschisă tuturor iubitorilor de ţară, de neam, de limbă, de poezie, de frumos, de artă sub toate aspectele sale.

O Cetate a prieteniei, a înaltului sentiment al comuniunii spirituale.

O Cetate a artei contemporane scrisă cu majusculă. Care reînvie tradiţiile uitate, care restituie culturii nume de prestigiu, pe nedrept uitate.

Care îi omagiază pe  cei care au plecat  şi le spune „Bine aţi venit” celor care sosesc cu sufletul în mâini să bată la porţile ei.

Cetatea lui Bucur în care legea tutelară este Iubirea.

Cetatea înţelegerii şi toleranţei. Cetatea Bucuriei.

Prin numele său predestinat constituie un Imn, o Odă a Bucuriei continue, cântată la unison de un cor de oameni ai bucuriei.

O Cetate vegheată de îngeri. Vegheată de spiritul tutelar al iniţiatorului ei, cărturarul de excepţie Prof. dr. Artur Silvestri.

Cetatea Cuvântului bun şi edificator de suflete. Care împarte tuturor Lumină şi bucurie.

O Cetate – clădită în spiritul frăţiei, al armoniei, al îngăduinţei, al speranţei.

La aniversarea unui an de la punerea primei cărămizi, cei care au depus fie şi preţ de o mistrie, mortarul necesar închegării zidurilor, şi-au dobândit dreptul legitim să o sărbătorească împreună.

Revista dispune de o bogată paletă tematică, în afară  de editoriale, rubrici precum: „Corespondenţă din străinătate”;  „Cronici, recenzii, polemici”; „Amintiri”; „Însemnări”;  „Comemorări”, „Comentarii”; „Călătorii de suflet”; „Documentare”; o rubrică specială numită „Eminesciana”; „Ecouri”; „Evenimente”; „Exegeze”; Cronica plastică”; „Haiku în Cetate”; „Aforisme”; „Arte”; „Cenaclu”; „Confesiuni”; „Imaginea ţării în evenimente”, „Noutăţi, Informaţii”; „Istoria şi documentele sale”; „Interviuri”; „Jurnal sentimental”; „Meditaţii”; „Memorial Artur Silvestri”; „Maxime şi cugetări”; „Pelerinaje”; „Poezii”; „Prietenii literare”; „Portrete de scriitori”; „Vocea Cetăţii”; „Semnale editoriale”; „Tablete”; „Vocea istoriei”; „Reviste prietene” ş.a.

Aceste rubrici şi domenii ale culturii şi artei, au fost susţinute de-a lungul celor patru anotimpuri de scriitori români din diaspora, condeie redutabile precum: Dorel Schor; Elena Buică; Eva Defeses, George Roca; Lucian Hetco; Alexandru Nemoianu; Octavian Curpaş; Ioan Miclău, Ionuţ Caragea, Adalbert Gyuris; Lucreţia Berzintu; Yolanda Scripca,  Nuşa Ilisie, Roni Căciularu  şi alţii, care au dus faima revistei dincolo de graniţele României.

Dar şi scriitorii români: Elisabeta Iosif – redactor şef şi semnatara editorialelor, Corneliu Leu, Ana Dobre, Gavril Moisa, Ilie Rad, Cristian  Neagu, Paul Polidor; Liviu Antonesei, Virgil Untilă;  Daniela Voiculescu, Tiberiu Cosovan; Angela Monica Jucan, Adrian Botez, Elena Armenescu, Eugen Dorcescu, Horia Bădescu; Ioana Stuparu; Ion Bălu; Lucian Gruia; Melania Cuc, Olimpia Berca; Valentina Becart; Rodica Elena Lupu; Olga Alexandra Diaconu; Cristina Ştefan; Ion Segărceanu; Camelia Radu, Constantin Vlaicu, Răzvan Voicu; Radu Botiş; Sorin Cerin; Emil Bucureşteanu; Constantin Mălinaş; Lelia Mossora, Viorica Enăchiuc; Victoria Milescu, Victoriţa Duţu, Ştefania Oproescu, George Liviu Teleoacă, Daniel Man şi mulţi alţii; enumerarea scriitorilor este aleatorie şi regretăm că nu-i putem consemna pe toţi semnatarii articolelor ori grupajelor de poezii din numerele revistelor.

Un cuvânt de apreciere deosebită s-ar cuveni pentru colegiul redacţional, care a făcut ca Cetatea să se înfăţişeze înaintea cititorilor totdeauna în haină de sărbătoare.

De la redactorul şef, doamna Elisabeta Iosif, la redactorul şef adjunct: Elena Armenescu; la secretarul general de redacţie: Cristian Neagu şi la redactorii de specialitate: Cezarina Adamescu; Elena Buică (Canada); Viorica Enăchiuc; Paul Polidor; Victoria Bălescu, precum şi corespondenţii speciali: George Roca (Australia); Nuşa Ilisie (Spania) – cu toţii au avut o grijă deosebită ca revista să fie editată la timp şi în bune condiţiuni. În ce priveşte grafica şi tehnoredactarea, editarea on-line, postarea documentelor şi aranjarea paginii principale, meritul exclusiv este al editorului on-line, domnul redactor ARP, Constantin Vlaicu.

Se cuvine, acum, la ceas aniversar să  urăm revistei, întregului colegiu redacţional şi corespondenţilor, LA MULŢI ANI, RODNICE SUCCESE ÎN MUNCA DE REDACTARE ŞI CREAŢIE  PE VIITOR, şi cât mai mulţi colaboratori. Dar, nu în ultimul rând, cititorilor revistei, care s-au dovedit atât de fideli, de fiecare dată, dovadă numărul mare de accesări,  lecturi plăcute şi ziditoare de suflet, acum şi în viitor.

Cetatea lui Bucur – revista Dumneavoastră, a cititorilor, fără de care, Cetatea s-ar nărui  sub indiferenţa şi intemperiile veacului. Dumneavoastră o susţineţi cu gândurile bune, cu sugestiile, cu părerile şi cu întrebările pe care le puneţi, în chip de Comentarii.

Şi Dumneavoastră, aşadar, vi se cuvine acest prilej de Sărbătoare a Cetăţii lui Bucur, pentru că vi se adresează direct, sincer şi cu toată căldura. Pentru Dumneavoastră, inimile redactorilor şi ale colaboratorilor bat la unison, pentru ca să găsiţi în ea, lucruri cât mai plăcute şi mai diverse care să vă confere un bun prilej de informaţie, cultură, artă, recreare, divertisment.

LA MULŢI ANI, DRAGI CITITORI AI CETĂŢII LUI BUCUR!
CEZARINA ADAMESCU,

redactor de specialitate

12 MARTIE 2010

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s